Löa Bygdegård ligger i Löa by ca 65 km norr om Örebro och 13 km söder om Kopparberg.

Kommer du söderifrån sväng höger efter minigolfbanan och bron.

Norrifrån svänger du vänster före bron.


Klicka på Vägbes... för att få en vägbeskrivning.

Löa bygdegård

Löa bygdegårdsförening

Östra Löa 123

714 94 Kopparberg

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund