Skolan

Skolidrott


Skolan utnyttjar bygdegården under veckodagarna till skolidrott.


För mer information om skolan se deras hemsida Löa friskola loaskola.se

Löa bygdegård


Löa bygdegårdsförening

Östra Löa 123

714 94 Kopparberg

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund